Làm thế nào để sử dụng VPS một cách thông minh không bị mất tiền oan.