Proxy

Là hệ thống Proxy IPv6 tiên phong tại Việt Nam, VitechCHEAP tự tin đem lại sự khác biệt và đa dạng cho quý khách hàng

IPv4 Dân cư tĩnh

5 Proxy Dân Cư TĨNH
225000VNĐ 300000 /1 tháng
 • Số Lượng:5 IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:Tenmien:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
10 Proxy Dân Cư TĨNH
450000VNĐ 600000 /1 tháng
 • Số Lượng:10 IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:Tenmien:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
50 Proxy Dân Cư TĨNH
2250000VNĐ 3000000 /1 tháng
 • Số Lượng:50 IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:Tenmien:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
100 Proxy Dân Cư TĨNH
4500000VNĐ 6000000 /1 tháng
 • Số Lượng:100 IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:Tenmien:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
500 Proxy Dân cư Tĩnh
10000000VNĐ 15000000 /1 tháng
 • Số Lượng:500 IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • Định dạng:Ip:port:user:pass
 • Định dạng:Tenmien:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay

Tại sao chọn PROXY của chúng tôi?

Tiếp nhận xử lý trong giờ hành chính

Chat hỗ trợ
Chat ngay