Proxy

Là hệ thống Proxy IPv6 tiên phong tại Việt Nam, VitechCHEAP tự tin đem lại sự khác biệt và đa dạng cho quý khách hàng

IPv4 Dân cư tĩnh

1 Proxy Dân Cư TĨNH
60000VNĐ /1 tháng
 • Số Lượng:1 IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:Tenmien:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
5 Proxy Dân Cư TĨNH
300000VNĐ /1 tháng
 • Số Lượng:5 IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:Tenmien:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
10 Proxy Dân Cư TĨNH
600000VNĐ /1 tháng
 • Số Lượng:10 IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:Tenmien:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
50 Proxy Dân Cư TĨNH
3000000VNĐ /1 tháng
 • Số Lượng:50 IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:Tenmien:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
100 Proxy Dân Cư TĨNH
6000000VNĐ /1 tháng
 • Số Lượng:100 IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:Tenmien:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay

Tại sao chọn PROXY của chúng tôi?

Tiếp nhận xử lý trong giờ hành chính

Chat hỗ trợ
Chat ngay