Proxy

Là hệ thống Proxy IPv6 tiên phong tại Việt Nam, VitechCHEAP tự tin đem lại sự khác biệt và đa dạng cho quý khách hàng

IPV6 DÂN CƯ

50 PROXY IPV6 DÂN CƯ TĨNH
470000VNĐ /tháng
 • Số Lượng:50IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:IP:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
50 PROXY IPV6 DÂN CƯ XOAY
700000VNĐ /tháng
 • Số Lượng:50IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:IP:port
 • Thời gian xoay:Tuỳ chỉnh (Min 10 phút)
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
100 PROXY IPV6 DÂN CƯ TĨNH
800000VNĐ /tháng
 • Số Lượng:100IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:IP:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
100 PROXY IPV6 DÂN CƯ XOAY
1100000VNĐ /tháng
 • Số Lượng:100IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:IP:port
 • Thời gian xoay:Tuỳ chỉnh (Min 10 phút)
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
200 PROXY IPV6 DÂN CƯ TĨNH
1600000VNĐ /tháng
 • Số Lượng:200IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:IP:port
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay
200 PROXY IPV6 DÂN CƯ XOAY
2200000VNĐ /tháng
 • Số Lượng:200IP
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Allow:Max 3 IP mạng
 • Định dạng:IP:port
 • Thời gian xoay:Tuỳ chỉnh (Min 10 phút)
 • Giá trên chưa bao gồm VAT
Mua ngay

Tại sao chọn PROXY của chúng tôi?

Tiếp nhận xử lý trong giờ hành chính

Chat hỗ trợ
Chat ngay