VPS

VPS MẠNH MẼ LUÔN LÀ NHU CẦU THIẾT YẾU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI 4.0, VITECHCHEAP Ở ĐÂY ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ẤY

VPS VN gắn IPv6

VPSCPURAMStorageBandwidthPrice
VPS VN 01 gắn IPv61 CORE1 GB20 GB1 TB

165000 /tháng

Mua ngay
VPS VN 02 gắn IPv62 CORE2 GB30 GB1 TB

210000 /tháng

Mua ngay
VPS VN 03 gắn IPv64 CORE4 GB50 GB1 TB

480000 /tháng

Mua ngay
VPS VN 04 gắn IPv64 CORE6 GB60 GB1 TB

710000 /tháng

Mua ngay
VPS VN 05 gắn IPv65 CORE8 GB70 GB1 TB

870000 /tháng

Mua ngay
VPS VN 06 gắn IPv67 CORE12 GB80 GB1 TB

1200000 /tháng

Mua ngay

Tại sao chọn VPS của chúng tôi

Tiếp nhận xử lý trong giờ hành chính

Chat hỗ trợ
Chat ngay